Temeljem članaka 56 Statuta, Skupština je na svojoj sjednici održanoj nadnevka 20. rujna 2003.g. donijela slijedeći:

KUĆNI RED

1. Svi članovi Kluba, koji redovito plaćaju članarinu i uredno i savjesno izvršavaju klupske obveze, ravnopravni su i jednako odgovorni u korištenju klupskih prostorija i cjelokupne klupske opreme (inventara).

2. Svaki korisnik klupskih prostorija i opreme dužan je skrbiti o čistoći i redu u prostorijama i ne dozvoljavati mlađim i neopreznim članovima narušavanje reda ili izazivanje oštećenja na inventaru, instalacijama, uređajima i spravama. Ukoliko do toga ipak dođe, svaki član Kluba dužan je to prijaviti treneru koji vodi trening.

3. Prostorije za trening, sprave i čamci mogu se koristiti samo po planu korištenja, kojega za sve kategorije članova Kluba izrađuje glavni trener,na prijedlog svojih pomoćnika i predsjednika Tehničke komisije Kluba.

4. Prije uporabe prostorija, inventara, sprava, uređaja, čamaca i druge opreme svaki korisnik treba istu pregledati i utvrditi njenu ispravnost. Neispravnost istih dužan je odmah prijaviti treneru koji vodi trening. Nitko ne smije uporabljivati neispravan inventar.

5. Ukoliko tijekom uporabe bilo kojega dijela inventara dođe do oštećenja, kvara ili gubitka korisnik je to dužan odmah prijaviti treneru koji vodi trening.

6. Svaki korisnik svlačionice dužan je svoju opremu uredno objesiti na vješalicu, a obuću složiti na postolje vješalice ispod sjedalice. Vrijedne osobne stvari potrebno je pohraniti na čuvanje kod trenera koji vodi trening.

7. Po završenom treningu svaki korisnik svlačionice dužan je uzeti sa sobom svu svoju opremu i obuću. Ukoliko nešto od osobnih stvari nedostaje to odmah treba prijaviti treneru koji vodi trening.

8. Najstrože je zabranjeno uzimati ili koristiti tuđu opremu, odjeću ili obuću.

9. Kupaonica i nužnik moraju se koristiti uz strogo pridržavanje higijenskih i civilizacijskih normi ponašanja.

10. Teretana se može koristiti samo pod nadzorom trenera ili precizno zadužene osobe za nadzor.

11. Po završetku korištenja sprava u teretani svaki korisnik je dužan spravu koju je koristio obrisati od znoja i prljavštine, te istu postaviti u prvobitno stanje na za to predviđeno mjesto. Trener koji vodi trening je dužan prije završetka treninga poduzeti mjere za dovođenje teretane i drugih korištenih prostorija u prvobitno uredno stanje, a uočene kvarove prijaviti kućnom majstoru.

12. U hangare se smije ulaziti i iz njih iznositi čamce i drugu opremu samo po odobrenju i pod nadzorom trenera koji vodi trening ili osobe koju on za to precizno ovlasti. Isti postupak važi i za unošenje čamaca i druge opreme u hangare.

13. Pri korištenju vode, struje i telefona strogo se pridržavati mjera štednje.

14. Nepridržavanje odredbi ovoga Kućnog reda za svakoga člana povlači sankcije o kojima odlučuje Uprava Kluba.

PREDSJEDNIK
Dragan Stanković