Izvršni odbor je na svojoj sjednici održanoj nadnevka 10.10.2007.g. odlučio donijeti slijedeći

PRAVILNIK

O STIPENDIRANJU VESLAČA/ICA VESLAČKOG KLUBA ”ISTRA” PULA

 

Čl. 1.

Veslački klub ”ISTRA” Pula može dodijeliti stipendiju svojim članovima koji su u tekućoj godini pri Hrvatskom veslačkom savezu registrirani za Klub u seniorskoj kategoriji, a prethodno su bili registrirani članovi Kluba najmanje 2 (dvije) godine.

 

Čl. 2.

Stipendije se mogu dodjeljivati veslačima/icama Kluba seniorske kategorije koji ne ostvaruju druge stalne prihode ili stipendije a polaznici su srednjih škola ili viših ili visokih škola.

Podnosilac zamolbe uz zamolbu za stipendiju dužan je Klubu dostaviti ovjerenu potvrdu škole o svom statusu.

 

Čl. 3.

Stipendije se mogu dodjeljivati veslačima/icama Kluba seniorske kategorije koji ispunjavaju slijedeće kriterije:

  • na prethodnom Prvenstvu RH u veslanju osvojili su medalju za Klub i pri tome nisu zaostali vremenski za prvakom u vremenskom zaostatku propisanim Pravilnikom HVS-a;
  • na prvenstvima RH na veslačkim simulatorima u pripremnom razdoblju ostvarili su norme sa zaostatkom ne većim od 10 s od normi propisanih za kandidate za Izbornu vrstu RH;
  • na prvim kriterijskim proljetnim regatama postigli su normu sa zaostatkom ne većim od 10 s od normi propisanih za kandidate za Izbornu vrstu RH;
  • imaju 100 % realizacije treninga po programu Glavnog trenera Kluba ili za dio razdoblja imaju liječničku ispričnicu a istodobno ispunjavaju ostale uvjete;
  • savjesno i primjerno ispunjavaju statutarne obveze, odluke tijela i organa upravljanja Klubom te aktivno sudjeluju u radu tijela upravljanja Klubom kojih su članovi.

 

Čl. 4.

Zamolbe za dodjelu klupske stipendije veslač/ica seniorske kategorije podnosi Izvršnom odboru posredstvom Tajništva Kluba u pismenoj formi, u kojoj je potrebno, uz osobne podatke, navesti od kada je veslač/ica član Kluba, koje je rezultate do sada za Klub postizao/ala, koje veslačke ciljeve i motive ima u narednom razdoblju i čime želi opravdati dobivanje stipendije.

Uz zamolbu treba priložiti potvrdu o pohađanju škole i potvrdu o zdravstvenom stanju u tekućoj godini.

Zamolbe za stipendiju podnose se do 15. listopada tekuće godine.

 

Čl. 5.

Stipendije se mogu dodjeljivati isključivo iz klupskoga Fonda za stipendije, koji će se puniti najamninom od najma poslovnih prostorija na prvom katu Veslačkog doma ”Istra” . Ukupan odobreni iznos za sve stipendije ne smije prijeći ukupna sredstva Fonda.

Sredstva iz toga Fonda bit će namjenski korištena, a ukoliko ne bude potrebe za stipendiranjem, sredstva Fonda bit će iskorištena za redovitu sportsku aktivnost Kluba. Sredstva Kluba pribavljena po bilo kojoj drugoj osnovici ne mogu se prelijevati u taj Fond.

 

Čl. 6.

Izvršni odbor će o svakoj pristigloj zamolbi donijeti konačnu odluku, na koju se podnosilac zamolbe može žaliti Skupštini Kluba, ali žalba ne može polučiti drugačiji financijski učinak.

 

Čl. 7.

Odobrena stipendija bit će isplaćivana na tekući račun veslača/ice na temelju odluke Izvršnog odbora Kluba do 20.-og u mjesecu za prethodni mjesec.

Stipendija se odobrava za 12 mjeseci, počevši od 1. listopada pa do zaključno 30. rujna naredne godine.

Obustavu isplate stipendije može naložiti Predsjednik kluba na prijedlog Glavnog trenera, koji je za svakog stipendiranog veslača/icu dužan ažurno pratiti ispunjavanje kriterija

Obustavu isplate stipendije može naložiti Predsjednik Kluba na prijedlog Tajnika Kluba ukoliko dođe do prekida dotoka financijskih sredstava u Fond za stipendije.

O obustavama stipendija u bilo kojem slučaju pravovremeno će se obavijestiti stipendist(i) i Izvršni odbor, koji mora potvrditi Predsjednikovu odluku.

 

Čl. 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu s danom donošenja i s njim će biti upoznati svi veslači/ice Kluba posredstvom izlaganja na Oglasnoj ploči Kluba u trajanju od 8 dana po donošenju Pravilnika.

 

 

PREDSJEDNIK:

Dragan Stanković